Training & Advies

Crisis Gogme

GOGME IS BARGOENS VOOR WIJSHEID, SLIMHEID

Mijn missie is het versterken van het gogme van professionals die vorm en inhoud
geven aan de realisatie van een of meer doelen van het veiligheidsbeleid.

Aan mijn missie geef ik vorm via het trainen en adviseren van (leden van) bestuurlijke, ambtelijke en operationele crisisteams binnen de algemene keten en functionele ketens.

De inhoud van mijn trainingen en adviezen zijn ontleend aan het (nood)recht en de doorwerking van actuele regels en richtlijnen op het terrein van risico- en incidentbestrijding. 

Via de training “Landschap van crisisbeheersing” en daarvan afgeleide trainingsmodules maak ik deelnemers vertrouwd met het in buitengewone omstandigheden (crisis, ramp): 

  • bepalen wat er gedacht moet worden: veiligheidsdiagnose;
  • bepalen wat er (door wie) gedaan moet worden: beleids- en ketendiagnose;
  • bepalen hoe en waarmee dat (nog beter) moet gebeuren: uitvoeringsdiagnose.


Die diagnoses zijn de uitkomst van beeld- en oordeelsvorming: het context- en handelings-afhankelijk selecteren, interpreteren en waarderen van dan gesignaleerde feiten en gegevens (data) waardoor (nieuwe) handelingsrelevante informatie ontstaat. 

Behalve het geven van training & advies toets ik crisisplannen aan (in)formele regels en richtlijnen via de “tekst & commentaarmethode”.

GOGME is de – in wisselwerking tussen informatie, ervaringen, vaardigheden en oriëntaties geëvolueerde – wijsheid, slimheid waarmee iemand dan, daar en onder die omstandigheden waarneemt, oordeelt, besluit en handelt. 

In een plaatje:

CRISIS-GOGME is het toepassen van gogme in buitengewone omstandigheden: de situatie waarin de veiligheid wordt bedreigd en de inzet van buitengewone middelen (in termen van bevoegdheden/coördinatiestructuren) is vereist om die bedreiging het hoofd te bieden.

Vrij te downloaden documenten onder voorwaarde van bronvermelding:

Herman van Hijum (1958) 

Herman van Hijum (1958) heeft zich via diverse operationele functies bij de gemeentepolitie Amsterdam en later leidinggevende functies bij de regiopolitie Amsterdam-Amstelland ontwikkeld naar de functie van bedrijfsvoeringspecialist (E) binnen de nationale politie; 

Contact